Giới thiệu

Phần này dành cho công ty để giới thiệu qua về công ty hay nói về những điểm nổi bật của chính mình.

Phần nói thêm về các dự án. Test: Xây dựng là một quy trình thiết kế và thi công nên các cơ sở hạ tầng hoặc công trình, nhà ở. Hoạt động xây dựng khác với hoạt động sản xuất ở chỗ sản xuất tạo một lượng lớn sản phẩm với những chi tiết giống nhau, còn xây dựng nhắm tới những sản phẩm tại những địa điểm dành cho từng đối tượng khách hàng riêng biệt.

Phần nói thêm về các dự án. Test: Xây dựng là một quy trình thiết kế và thi công nên các cơ sở hạ tầng hoặc công trình, nhà ở. Hoạt động xây dựng khác với hoạt động sản xuất ở chỗ sản xuất tạo một lượng lớn sản phẩm với những chi tiết giống nhau, còn xây dựng nhắm tới những sản phẩm tại những địa điểm dành cho từng đối tượng khách hàng riêng biệt.

0

Dự án đã được
hoàn thành

Nói về suy nghĩ của chính mình, ví dụ: "Tôi làm nhiều để có nhiều tiền" :)
"Tôi làm thiết kế là chính và ngoài ra có làm thêm nghề ca sĩ. Cũng may là được khán giả hâm mộ nên tiền tôi làm từ nghề ca sĩ còn hơn cả tiền làm thiết kế"

Anh Sơn Tường

Chuyên gia thiết kế

"Chị Veronika đã có kinh nghiệm trong nghề 10 năm. Chuyên làm các dự án to và vừa. Chuyên môn về đồ họa"

Chị Veronika

Designer

"Giới thiệu thêm về các tiêu chí của công ty tại đây"

TOP